Monday, December 16, 2013


TAHADHALI YA MABADILIKO YA HALI YA HEWA

     JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                   WIZARA YA UCHUKUZI
                      MAMLAKA YA HALI YA HEWA TANZANIA

Simu: 255 22 2460735/2460706
FAKSI: 255 22 2460735/2460700                                                          S.L.P. 3056
Barua pepe: met@meteo.go.tz                                                   DAR ES SALAAM
Tovuti:  www.meteo.go.tz

Unapojibu tafadhali nakili:
Kumb. Na.: TMA/1622                                                           12 Desemba, 2013

     Taarifa kwa umma: Vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo ya
nyanda za juu kaskazini-mashariki, ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi
                                              mwa nchi.

Taarifa Na.                          201312-02
Muda wa Kutolewa
                                     Saa 10 Jioni
Saa za Afrika Mashariki
Daraja la Taarifa:                   Tahadhari
Kuanzia:
                                     12  Desemba, 2013
Tarehe
Mpaka:
                                     13 Desemba, 2013
Tarehe

                                     Vipindi vya mvua kubwa (zaidi ya mm 50 katika masaa 24
Aina ya Tukio Linalotaraji wa
                                     yajayo) katika maeneo yaliyotajwa hapo chini.

Kiwango cha uhakika:                 Juu (80%)

                                     Baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kaskazini-mashariki (Arusha, 

Manyara na Kilimanjaro), ukanda wa Ziwa Victoria (Kagera, Mwanza
                                     na Mara) pamoja na magharibi mwa nchi (Kigoma na Tabora).

                                     Hali hii inatokana na kuimarika kwa mfumo wa mgandamizo mdogo
Maelezo:
                                     wa hewa ikiwa ni muendelezo wa ukanda wa mvua wa ITCZ.

Angalizo:                            Wakazi wa maeneo hatarishi wanashauriwa kuchukua tahadhari.

                                     Mamlaka ya Hali ya Hewa inaendelea kufuatilia hali hii na itatoa
Maelezo ya Ziada
                                     mrejeo.

Imetolewa na
Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.

No comments:

Post a Comment